(สำหรับเจ้าหน้าที่ พมจ.)

บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19 (1,000 บาท 1 ครั้ง)

LOGIN ::

ลงชื่อเข้าใช้

ใช้ user เดียวกับระบบสำรวจข้อมูลคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19
· คู่มือการใช้งาน
· บันทึกข้อมูลการสำรวจคนพิการ
· ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจคนพิการ

แจ้งปัญหาโทร 02 354 3388 ต่อ 311 - 313
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ