(สำหรับเจ้าหน้าที่ พมจ.)

ระบบบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19 (1,000 บาท 1 ครั้ง)

LOGIN ::

ลงชื่อเข้าใช้

ใช้ user เดียวกับระบบสำรวจข้อมูลคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19
หากลืมรหัสผ่านโปรดแจ้ง e-mail
มาที่ amorntep.k@dep.go.th

แจ้งปัญหาโทร 02 354 3388 ต่อ 311 - 313
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ